Kerttervezés

A kert az ember művészi készségének, ősi téralakító igényének és a természet szépségének a találkozása. Ellentétben belső élettereinkkel egy állandóan változásban, mozgásban lévő, élő egység, melyhez a modern kor embere saját belső harmóniájának és lelki békéjének megtalálásához fordulhat. A kert az utolsó kapocs, ahol nap mint nap újra találkozhatunk a természet állandó körforgásával, az évszakok változásával, az élet sokszínűségével. Ezért hisszük, hogy egy kert tervezése és megépítése ugyanolyan fontos, ha nem fontosabb, mint egy ház vagy lakás belső tereinek kialakítása. A kert a különböző anyagok: kő, fa, föld, víz és növények elemeiből álló komplex rendszer, melyek összehangolása a tulajdonos és a tervező feladata. A körültekintően tervezett és épített kert, melyben a funkcionalitás találkozik az esztétikus elrendezéssel, hosszú éveken át kellemes élmények forrása, gyermekeink tapasztalásának helyszíne és saját boldogságunk tárháza lehet.

KERTTERV ÖTLETEK:

Ajánlatkérés

Hogy zajlik a kerttervezés?

A legtöbb kerttervező már gépen tervez, aminek nagyon sok előnye van a kézi rajzokhoz képest. Felgyorsul a kommunikáció Ön és a tervező között, az esetleges hibák és változtatások pedig nem igényelnek több órás ráfordítást. A modern kerttervező szoftverek segítségével több szinten mutathatók be a kertek, a különböző elemek (rétegek) egymásra helyezhetők és levehetők. A legújabb programokkal különböző nézőpontokból látványtervek készíthetőek.

Hazánkban a kertkultúra tervezéshez kapcsolt fejezete viszonylag szűk rétegben terjedt el, a privát szféra Megrendelői sok esetben csak felesleges anyagi kiadást látnak benne.

Mi nem ezt gondoljuk! A jól átgondolt, minden előzetes igényt és az adottságokat figyelembe vevő kertterv a sikeres kertépítés alapfeltétele!

KERTÉPÍTÉSZETI TERVCSOMAG:

Mikor érdemes kertet terveztetni?

Alapvetően minden kertépítés előtt! De vannak esetek, amikor kifejezetten ajánljuk:

Ha a kert mérete nagy és ebből adódóan a kivitelezési költség várhatóan magas, az észszerű tervezéssel sok nem látható probléma előzhető meg. A tervezési szakaszban kalkulálható és befolyásolható a kivitelezés költsége is.

A sok kerti objektum és funkció térbeni elhelyezése is indokolhatja a tervezést: több variációt lehet kidolgozni és sok esetben a legkreatívabb megoldások ilyen ötletelések alkalmával merülnek fel.

Ajánlott a tervezés amennyiben a kerttel kapcsolatban tanácstalanok vagyunk, vagy ha nyitottnak érezzük magunkat a hagyományostól, megszokottól eltérő kertre.

Kiemelt fontosságú területnek tartjuk az esztétikum és a fenntarthatóság összeegyeztetését! Gondos tervezéssel, az adottságokhoz igazodva, a megfelelő növények kiválasztásával Ön valóban olyan kertet kap amilyenre vágyik!

Ajánlatkérés

Kerttervezés lépésről lépésre

I. Helyszíni felmérés és konzultáció

A helyszínen részletesen átbeszéljük az Ön igényeit, elképzeléseit, az előzetesen megküldött „Milyen legyen a kert?” kérdéssor segítségével. Az elhangzottakról 3 napon belül szöveges összefoglalót küldünk (ún. Emlékeztető).

Ezután Ön korrigálhatja elképzeléseit, és jelezheti, ha nem pontos a leírás a megbeszéltekről, változtathat, ha eszébe jutott még valami. Ha nem küldd visszajelzést, akkor 3 héten belül készülnek el a koncepciótervek.
(Amennyiben a Tervező számára nem elégséges Megrendelőtől kapott adatszolgáltatás a tervezési munka korrekt elvégzéséhez, ezt helyszínen jelzi Megrendelő felé. Felmérést elvégzi, vagy elvégezteti.)

Ha a kert, a terület szakszerű megtervezéséhez a terepfelszínt, a lejtési viszonyokat, szintkülönbségeket ábrázoló geodéziai felmérésre van szükség, ezt mi a kezdetekkor jelezzük. Cégünk évek óta fennálló munkakapcsolatban áll geodéziai felmérést készítő cégekkel, a geodéziai munka így kapcsolódik cégünk profiljához.

Az első helyszíni megbeszélés alkalmával kiszállási díjat számítunk fel, melynek értékét az előzetes tervezési árajánlat tartalmazza. A gödi telephelyünkön történő első konzultáció: 10. 000 Ft.

II. Koncepcióterv készítés

A helyszíni konzultáció után elkezdjük kertjének megtervezését. A kert bonyolultságától függően 2-3 vázlatterv készül.

A koncepcióterv tartalmazza:

 • a kert stílusának, kialakítandó hangulatának leírását,
 • a kert egyes részeinek, funkcióinak megjelölését,
 • a tervezett meghatározó növényeket, növénycsoportokat,
 • példákkal szemléltetve a kertben használt anyagtípusokat, amelyek a kert stílusához illeszkednek
 • a kertben elhelyezni kívánt elemeket, kert-architektúrákat.

A koncepcióterveket személyes konzultáció során mutatjuk be (előzetesen digitálisan megküldött előképekkel illusztrálva), mely megbeszélés alatt Ön egyből reflektálhat a látott vázlattervekre.

A tervezési díj 50%-a a koncepciótervek ( vázlattervek) bemutatása során egyenlítendő ki.

A többféle vázlatterv alapján „összegyúrjuk”, majd véglegesítjük a koncepciótervet. ( Ez a lépés addig tart, amíg Ön teljes mértékben el nem fogadja a koncepciót (és azt írásban is megerősíti). A tervezés során folyamatos kontaktban leszünk, így a koncepció véglegesítése előtt bármikor kérhet változtatást.

Ha a tervezés ezen szakaszában (funkciók részletezése, tervezőnk szubjektív ötleteinek bemutatása, megoldási lehetőségek kifejtése) Ön nem elégedett a vázlattervekkel, mert minőségbeli kifogással él a vázlatokkal kapcsolatban, díjmentesen új tervet készítünk.
Abban az esetben, ha Önnek az egyeztetett tervek elkészülte után változtak meg az igényei, akkor új vázlattervet készítünk az új elképzelések tükrében, darabonként nettó 30.000,- forintért.

KONCEPCIÓTERVEK:

III. Kertépítészeti kiviteli tervlapok és a részlettervek

A koncepcióterv véglegesítése után készülnek a kertépítészeti kiviteli tervlapok és a részlettervek. A visszajelzés megérkezésétől legalább 2-3 hétre van szükség. Az elkészült terveket cégünk elektronikus formában (.pdf file) formátumban bocsátja az Ön rendelkezésére. Nyomtatott verziók a mérettől és a mennyiségtől függően kerülnek árazásra.

 

A végleges tervcsomag a következőket tartalmazza:

 

 • Kertépítészeti kiviteli terv ( véglegesített koncepcióterv alapján)

Tartalmazza a Megrendelő által elfogadott vázlattervben szereplő kerti funkcionális elemek elhelyezkedését. A tervezési területen kijelöli az építendő burkolatokat, szükség szerint lépcsőket, támfalakat; a kerti berendezések elrendezését és típusát. Kijelöli a telepítendő növényzet (fa, cserje és évelő) helyét.

 

 • Tereprendezési és burkolatkialakítási terv

Tartalmazza a kerti elemek magassági adatait. A meglévő és a tervezett szintmagasságok feltüntetése, szükséges lépcsők, támfalak jelölése, azok magasságának jelölése. Burkolatlejtések meghatározása, kivitelezésre alkalmas módon.

 • Kitűzési terv

kerti elemek méretezett rajza, burkolatok, támfalak, lépcsők méretjelöléseivel.

 • Növénykiültetési terv

növényfajták pontos megjelölésével, darabszámmal

 • Flóralista (minőség és méret megjelölésével)
 • Növénytablók (digitálisan megküldve)

Képekkel illusztrált növényjegyzék a kertbe tervezett növényekről, magyar és latin névvel, a növények igényeinek feltüntetésével, virágzási idejükkel, egyéb különleges díszítőértékük feltüntetésével.

 • Előképek (digitálisan megküldve)

A tervezési ajánlat nem tartalmazza a látványtervek elkészítését, de természetesen el tudjuk készíteni (mely külön ajánlat részét képzi).

 • Öntözési terv elvi fejkiosztással, csepegtetőrendszer helyének megválasztásával – a kertépítészeti terv részeként

Külön megállapodás alapján öntözőrendszer tervet is készítünk, mely tartalmazza a gyepes felületek szórófejkiosztását, öntözőképét, valamint a cserje és évelőfelületek csepegtetőcsöves öntözését. Az öntözőrendszer terv abban az esetben képzi a tervcsomag részét, ha a kivitelezést cégünk végzi.

 • Világítási terv

Igény szerint elkészítjük a kert világításának tervét. Segítünk kiválasztani és meghatározni a világítótesteket, azok optimáls elhelyezését. (A Világítási lámpakiosztási terv csak a világítótestek helyzetést határozza meg, elektromos tervet külön megállapodás szerint készítünk.

 • Kerti elemek részlettervei, indokolt esetben:burkolat kiosztás, lépcső, támfal (pl.: gabion támfal részletrajza, szerkezeti összetétel és pontos anyagkiírással), pergola, apácarács, vízi létesítmények (tó, patak kialakítása, kaszkád, csobogó, stb.)

A fenti tételeken kívül minden egyéb tervezési munka többletköltséget vonz maga után. A „szintterv” geodéziának minősül. Ilyet cégünk csak abban az esetben készít, ha a kezdeti állapotról is van geodéziai felmérés, valamint a meglévő/tervezett épületről és művi elemekről (terasz, lépcsők, aknafedlap, stb) is. A burkolatok nyomvonalát, lépcsők, támfalak elvi helyét természetesen tartalmazza a terv. Elképzelhető, hogy talajvizsgálatra,vagy vízminőség meghatározásra is szükség van, vagy be kell vonni társtervezőket pl. elektromos tervező, gépész, közműves, statikus, stb. Az ő díjazásuk nem része cégünk honoráriumának.

Amennyiben Ön a tervezési szakaszban eláll a tervezési szándékától (cégünk munkáján kívüli okokból kifolyólag), akkor a munka lezártnak tekintendő és a tervezési munka a teljesített tételek arányában kerül kifizetésre. Amennyiben olyan hiányosság merül fel, ami egyértelműen szerepel az emlékeztetőben, vagy visszaigazolt levélben, úgy a javítást 2 héten belül díjazás nélkül végezzük el.

A tervezés díja mérettől, a terv részletezettségétől és a részlettervek számától függően: nettó 150-350.000,- forint. Kivitelezés megrendelése esetén a tervezési díjból, a 30-40-50%-ot beszámítunk, a kivitelezés díjának függvényében.

Ajánlatkérés

3D látványtervezés:

A 3D látványtervezés lehetőséget biztosít arra, hogy testet öltsenek elképzelései. A technika fejlődése lehetővé tette fotórealisztikus képek készítését. 3D látványtervezés során megmodellezzük kertjét, a felülnézeti alaprajzot „térbe forgatjuk”, mely segítségével Ön megvizsgálhatja a különböző növénycsoportok, kerti építmények, felületek, formák, színek által keltett hangulatot, így könnyedén eldöntheti, hogy valóban ez volt-e az elképzelése.

Egy jó látványterv adja Önnek a legtöbb információt a tervezett kertről, főként amikor síkbeli elmozdulások, terep plasztikák és egyéb felépítmények kerülnek a kertbe. Ezért a háromdimenziós képek nagy segítséget nyújtanak a tervezés folyamán, hogy pontosan el tudja képzelni mit is fog látni, amikor a tervasztalt elhagyva megkezdődik a kertépítés.
így tényleg az Ön által megálmodott kert készülhet el!

Előre egyeztetett nézetekből, megbeszélés alapján készülhet a kert egyes részeit bemutató tömegvázlat, vagy a kert egészét bemutató tömegvázlat az épület és a kert viszonyát szemléltető módon. A terv elkészítésének díja: 90-160.000,- Ft között mozog, a szükséges munkaórák számának függvényében. A vállalási árat a modell bonyolultsága dönti el. Személyes megbeszélés alapján a részletesség függvényében tudunk árajánlatot készíteni.

Engedélyezési tervek:

Szükség esetén engedélyezési kerttervek készítését is vállaljuk.

Mikor van szükség engedélyes tervek készítésére?

Abban az esetben, ha a helyi építési szabályzat az engedélyezési eljárás során kertépítészeti terv elkészítését is előírja. Ebben az esetben az előírásoknak megfelelő tartalommal és részleteséggel készítjük el a kerttevet. Általános esetben tartalmaz egy a jelenlegi állapotot szemléltető Geodézia felmérést, Favédelmi és Fakivágási tervet, és Kertépítészeti engedélyezési tervlapot, egy Zöldfelületszámítási idomtervet, valamint egy műszaki leírást. A tereket digitális formában nyújtjuk Megbízoink rendelkezésére (melyet könnyedén fel tudnak töltetni az E-naplóba).

Engedélyes terv készítését a kert nagyságától függően 60-70.000 Ft-tól vállalunk.

Ajánlatkérés