Kerttervezés

A kert az ember művészi készségének, ősi téralakító igényének és a természet szépségének a találkozása. Ellentétben belső élettereinkkel egy állandóan változásban, mozgásban lévő, élő egység, melyhez a modern kor embere saját belső harmóniájának és lelki békéjének megtalálásához fordulhat. A kert az utolsó kapocs, ahol nap mint nap újra találkozhatunk a természet állandó körforgásával, az évszakok változásával, az élet sokszínűségével. Ezért hisszük, hogy egy kert tervezése és megépítése ugyanolyan fontos, ha nem fontosabb, mint egy ház vagy lakás belső tereinek kialakítása. A kert a különböző anyagok: kő, fa, föld, víz és növények elemeiből álló komplex rendszer, melyek összehangolása a tulajdonos és a tervező feladata. A körültekintően tervezett és épített kert, melyben a funkcionalitás találkozik az esztétikus elrendezéssel, hosszú éveken át kellemes élmények forrása, gyermekeink tapasztalásának helyszíne és saját boldogságunk tárháza lehet.

KERTTERV ÖTLETEK:

Ajánlatkérés

Hogyan zajlik a kerttervezés?

A legtöbb kerttervező már gépen tervez, aminek nagyon sok előnye van a kézi rajzokhoz képest. Felgyorsul a kommunikáció Ön és a tervező között, az esetleges hibák és változtatások pedig nem igényelnek több órás ráfordítást. A modern kerttervező szoftverek segítségével több szinten mutathatók be a kertek, a különböző elemek (rétegek) egymásra helyezhetők és levehetők. A legújabb programokkal különböző nézőpontokból látványtervek készíthetőek.

Hazánkban a kertkultúra tervezéshez kapcsolt fejezete viszonylag szűk rétegben terjedt el, a privát szféra Megrendelői sok esetben csak felesleges anyagi kiadást látnak benne.

Mi nem ezt gondoljuk! A jól átgondolt, minden előzetes igényt és az adottságokat figyelembe vevő kertterv a sikeres kertépítés alapfeltétele!

KERTÉPÍTÉSZETI TERVCSOMAG:

Mikor érdemes kertet terveztetni?

Alapvetően minden kertépítés előtt! De vannak esetek, amikor kifejezetten ajánljuk:

Ha a kert mérete nagy és ebből adódóan a kivitelezési költség várhatóan magas, az ésszerű tervezéssel sok nem látható probléma előzhető meg. A tervezési szakaszban kalkulálható és befolyásolható a kivitelezés költsége is.

A sok kerti objektum és funkció térbeni elhelyezése is indokolhatja a tervezést: több variációt lehet kidolgozni és sok esetben a legkreatívabb megoldások ilyen ötletelések alkalmával merülnek fel.

Ajánlott a tervezés amennyiben a kerttel kapcsolatban tanácstalanok vagyunk, vagy ha nyitottnak érezzük magunkat a hagyományostól, megszokottól eltérő kertre.

Kiemelt fontosságú területnek tartjuk az esztétikum és a fenntarthatóság összeegyeztetését! Gondos tervezéssel, az adottságokhoz igazodva, a megfelelő növények kiválasztásával Ön valóban olyan kertet kap amilyenre vágyik!

 

Ajánlatkérés

Kerttervezés lépésről lépésre

I. Helyszíni felmérés és konzultáció

A helyszínen részletesen átbeszéljük az Ön igényeit, elképzeléseit, az előzetesen megküldött „Milyen legyen a kert?” kérdéssor segítségével. Az elhangzottakról 3 napon belül szöveges összefoglalót küldünk (ún. emlékeztető).

Ezután Ön korrigálhatja elképzeléseit, és jelezheti, ha nem pontos a leírás a megbeszéltekről, változtathat, ha eszébe jutott még valami. Ha nem küldd visszajelzést, akkor 3 héten belül készülnek el a koncepciótervek.
(Amennyiben a Tervező számára nem elégséges Megrendelőtől kapott adatszolgáltatás a tervezési munka korrekt elvégzéséhez, ezt helyszínen jelzi Megrendelő felé. Felmérést elvégzi, vagy elvégezteti.)

Ha a kert, a terület szakszerű megtervezéséhez a terepfelszínt, a lejtési viszonyokat, szintkülönbségeket ábrázoló geodéziai felmérésre van szükség, ezt mi a kezdetekkor jelezzük. Cégünk évek óta fennálló munkakapcsolatban áll geodéziai felmérést készítő cégekkel, a geodéziai munka így kapcsolódik cégünk profiljához.

Az első helyszíni megbeszélés alkalmával kiszállási díjat számítunk fel, melynek értékét az előzetes tervezési árajánlat tartalmazza. Az első konzultáció díja Budapesten és vonzáskörzetében: 40.000,- Ft-tól.

II. Koncepcióterv készítés

A helyszíni konzultáció után elkezdjük kertjének megtervezését. A kert bonyolultságától függően 2-3 vázlatterv készül.

A koncepcióterv tartalmazza:

 • a kert stílusának, kialakítandó hangulatának leírását,
 • a kert egyes részeinek, funkcióinak megjelölését,
 • a tervezett meghatározó növényeket, növénycsoportokat,
 • példákkal szemléltetve a kertben használt anyagtípusokat, amelyek a kert stílusához illeszkednek
 • a kertben elhelyezni kívánt elemeket, kert-architektúrákat.

A koncepcióterveket személyes konzultáció során mutatjuk be (előzetesen digitálisan megküldött előképekkel illusztrálva), mely megbeszélés alatt Ön egyből reflektálhat a látott vázlattervekre.

A tervezési díj 50%-a a koncepciótervek ( vázlattervek) bemutatása során egyenlítendő ki.

A többféle vázlatterv alapján „összegyúrjuk”, majd véglegesítjük a koncepciótervet. ( Ez a lépés addig tart, amíg Ön teljes mértékben el nem fogadja a koncepciót (és azt írásban is megerősíti). A tervezés során folyamatos kapcsolatban leszünk, így a koncepció véglegesítése előtt bármikor kérhet változtatást.

Ha a tervezés ezen szakaszában (funkciók részletezése, tervezőnk szubjektív ötleteinek bemutatása, megoldási lehetőségek kifejtése) Ön nem elégedett a vázlattervekkel, mert minőségbeli kifogással él a vázlatokkal kapcsolatban, díjmentesen új tervet készítünk.
Abban az esetben, ha Önnek az egyeztetett tervek elkészülte után változtak meg az igényei, akkor új vázlattervet készítünk az új elképzelések tükrében, darabonként 30.000,- Ft.

KONCEPCIÓTERVEK:

III. Kertépítészeti kiviteli tervlapok és a részlettervek

A koncepcióterv véglegesítése után készülnek a kertépítészeti kiviteli tervlapok és a részlettervek. A visszajelzés megérkezésétől legalább 2-3 hétre van szükség. Az elkészült terveket cégünk elektronikus formában (pdf file) formátumban bocsátja az Ön rendelkezésére. Nyomtatott verziók a mérettől és a mennyiségtől függően kerülnek árazásra.

 

A végleges tervcsomag a következőket tartalmazza:

 

 • Kertépítészeti kiviteli terv ( véglegesített koncepcióterv alapján)

Tartalmazza a Megrendelő által elfogadott vázlattervben szereplő kerti funkcionális elemek elhelyezkedését. A tervezési területen kijelöli az építendő burkolatokat, szükség szerint lépcsőket, támfalakat; a kerti berendezések elrendezését és típusát. Kijelöli a telepítendő növényzet (fa, cserje és évelő) helyét.

 

 • Tereprendezési és burkolatkialakítási terv

Tartalmazza a kerti elemek magassági adatait. A meglévő és a tervezett szintmagasságok feltüntetése, szükséges lépcsők, támfalak jelölése, azok magasságának jelölése. Burkolatlejtések meghatározása, kivitelezésre alkalmas módon.

 • Kitűzési terv

kerti elemek méretezett rajza, burkolatok, támfalak, lépcsők méretjelöléseivel.

 • Növénykiültetési terv

növényfajták pontos megjelölésével, darabszámmal

 • Flóralista (minőség és méret megjelölésével)
 • Növénytablók (digitálisan megküldve)

Képekkel illusztrált növényjegyzék a kertbe tervezett növényekről, magyar és latin névvel, a növények igényeinek feltüntetésével, virágzási idejükkel, egyéb különleges díszítőértékük feltüntetésével.

 • Előképek (digitálisan megküldve)

A tervezési ajánlat nem tartalmazza a látványtervek elkészítését, de természetesen el tudjuk készíteni (mely külön ajánlat részét képzi).

 • Öntözési terv elvi fejkiosztással, csepegtetőrendszer helyének megválasztásával – a kertépítészeti terv részeként

Külön megállapodás alapján öntözőrendszer tervet is készítünk, mely tartalmazza a gyepes felületek szórófej-kiosztását, öntözőképét, valamint a cserje és évelőfelületek csepegtetőcsöves öntözését. Az öntözőrendszer terv abban az esetben képzi a tervcsomag részét, ha a kivitelezést cégünk végzi.

 • Világítási terv

Igény szerint elkészítjük a kert világításának tervét. Segítünk kiválasztani és meghatározni a világítótesteket, azok optimális elhelyezését. (A Világítási lámpakiosztási terv csak a világítótestek helyzetét határozza meg, elektromos tervet külön megállapodás szerint készítünk.

 • Kerti elemek részlettervei, indokolt esetben:burkolat kiosztás, lépcső, támfal (pl: gabion támfal részletrajza, szerkezeti összetétel és pontos anyagkiírással), pergola, apácarács, vízi létesítmények (tó, patak kialakítása, kaszkád, csobogó, stb.)

A fenti tételeken kívül minden egyéb tervezési munka többletköltséget vonz maga után. A „szintterv” geodéziának minősül. Ilyet cégünk csak abban az esetben készít, ha a kezdeti állapotról is van geodéziai felmérés, valamint a meglévő/tervezett épületről és művi elemekről (terasz, lépcsők, aknafedlap, stb) is. A burkolatok nyomvonalát, lépcsők, támfalak elvi helyét természetesen tartalmazza a terv. Elképzelhető, hogy talajvizsgálatra,vagy vízminőség meghatározásra is szükség van, vagy be kell vonni társtervezőket pl. elektromos tervező, gépész, közműves, statikus, stb. Az ő díjazásuk nem része cégünk honoráriumának.

Amennyiben Ön a tervezési szakaszban eláll a tervezési szándékától (cégünk munkáján kívüli okokból kifolyólag), akkor a munka lezártnak tekintendő és a tervezési munka a teljesített tételek arányában kerül kifizetésre. Amennyiben olyan hiányosság merül fel, ami egyértelműen szerepel az emlékeztetőben, vagy visszaigazolt levélben, úgy a javítást 2 héten belül díjazás nélkül végezzük el.

A tervezés díja mérettől, a terv részletezettségétől és a részlettervek számától függően: 300.000,- Ft-tól. Kivitelezés megrendelése esetén a tervezési díjból, a 30-40-50%-ot beszámítunk, a kivitelezés díjának függvényében.

 

Ajánlatkérés

3D látványtervezés:

A 3D látványtervezés lehetőséget biztosít arra, hogy testet öltsenek elképzelései. A technika fejlődése lehetővé tette fotórealisztikus képek készítését. 3D látványtervezés során megmodellezzük kertjét, a felülnézeti alaprajzot „térbe forgatjuk”, mely segítségével Ön megvizsgálhatja a különböző növénycsoportok, kerti építmények, felületek, formák, színek által keltett hangulatot, így könnyedén eldöntheti, hogy valóban ez volt-e az elképzelése.

Egy jó látványterv adja Önnek a legtöbb információt a tervezett kertről, főként amikor síkbeli elmozdulások, terep plasztikák és egyéb felépítmények kerülnek a kertbe. Ezért a háromdimenziós képek nagy segítséget nyújtanak a tervezés folyamán, hogy pontosan el tudja képzelni mit is fog látni, amikor a tervasztalt elhagyva megkezdődik a kertépítés.
így tényleg az Ön által megálmodott kert készülhet el!

Előre egyeztetett nézetekből, megbeszélés alapján készülhet a kert egyes részeit bemutató tömegvázlat, vagy a kert egészét bemutató tömegvázlat az épület és a kert viszonyát szemléltető módon. A terv elkészítését: 400.000,- Ft-tól vállaljuk, a szükséges munkaórák számának függvényében, amely 2 nézetből álló képeket foglal magában. A vállalási árat a modell bonyolultsága dönti el. Személyes megbeszélés alapján a részletesség függvényében tudunk árajánlatot készíteni.

Engedélyezési tervek:

Szükség esetén engedélyezési kerttervek készítését is vállaljuk.

Mikor van szükség engedélyes tervek készítésére?

Abban az esetben, ha a helyi építési szabályzat az engedélyezési eljárás során kertépítészeti terv elkészítését is előírja. Ebben az esetben az előírásoknak megfelelő tartalommal és részletességgel készítjük el a kerttervet. Általános esetben tartalmaz egy a jelenlegi állapotot szemléltető Geodézia felmérést, Favédelmi és Fakivágási tervet, és Kertépítészeti engedélyezési tervlapot, egy zöldfelület-számítási idomtervet, valamint egy műszaki leírást. A tereket digitális formában nyújtjuk Megbízóink rendelkezésére (melyet könnyedén fel tudnak töltetni az E-naplóba).

Engedélyes terv készítését a kert nagyságától függően 200.000,- Ft-tól vállalunk.

 

Ajánlatkérés